Kako do PIF-a (Uredba 1223/2009)

Potreban Vam je PIF?

Želite da plasirate svoj kozmetički proizvod na tržište Srbije, EU ili druga tržišta?

PIF (Uredba 1223/2009), CPSR (procena bezbednosti), obeležavanje i tvrdnje (Uredba 655/2013), CPNP notifikacija, klasifikacija kozmetičkih proizvoda, kozmetičke tvrdnje i predostrožnost, PAO, rok trajanja, odgovorna osoba u EU, challenge test.

Možemo Vam pomoći!

Naše usluge

Izrada pif-a i Procena bezbednosti (CPSR)

Procena bezbednosti je glavni deo obavezne dokumentacije za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište. Naš tim stručnjaka obavlja, za Vas, procenu bezbednosti, kao i celokupnu izradu PIF-a (Product Information File). U skladu sa evropskim propisima, kozmetički proizvod treba da zadovolji visoke standarde u pogledu kvaliteta, efikasnosti, ali najbitnije, u pogledu bezbednosti za ljudsku upotrebu, kada se koriste pod normalnim, razumno predvidivim okolnostima. Potrebno je naročito obratiti pažnju na: prezentaciju kozmetičkog proizvoda uključujući usklađenost sa Direktivom 87/357EEC, deklaraciju, uputstvo za upotrebu i uklanjanje i druge značajne informacije koje Odgovorno lice smatra važnim.

PIF za kozmetiku

Procena efikasnosti

Efikasnost je, kao i bezbednost kozmetičkih proizvoda, prioritetan zahtev za proizvođača. Proizvođač treba da dokaže efikasnost proizvoda pre nego što ih pusti na tržište. Nudimo Vam konsultantske usluge vezano za procenu efikasnosti kozmetičkih proizvoda i pomoć za definisanje tvrdnji u skladu sa propisima.

Stabilnost proizvoda

Stabilnost kozmetičkog proizvoda znači da proizvod u deklarisanom roku trajanja zadržava fizičke, hemijske i mikrobiološke karakteristike u skladu sa specifikacijom. Naš tim će Vam može pomoći u fazi kontrole stabilnosti proizvoda.

PIF za kozmetiku
PIF za kozmetiku

Klasifikacija kozmetičkog proizvoda

Kozmetički proizvod treba da je usklađen sa zahtevom Uredbe 1223/2009 EU. Možemo Vam pomoći kod procene, da li je proizvod koji planirate da stavite na tržište kozmetički proizvod ili pripada nekoj drugoj oblasti.

Tvrdnje i predostrožnost

Tvrdnje i mere predostrožnosti, za kozmetičke proizvode, su bitni elementi obeležavanja i sastavni su deo deklaracije. Moraju biti usklađene sa propisima. Tvrdnje moraju biti u skladu sa definicijom kozmetičkih proizvoda u EU. Mere predostrožnosti ukazuju na bezbednu primenu kozmetičkog proizvoda.

Prijava na CPNP portal

Prijava na CPNP portal je u skladu sa regulativom Evropske Unije, obavezan korak za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište. Prijava se obavlja elektronskim putem od strane Odgovorne osobe, s ciljem nadzora tržišta i zaštite potrošača.

Kozmetika, savet podrška

Sarađujemo sa akreditovanim laboratorijama

challenge test

Challenge test se odnosi na ispitivanje efikasnosti konzervansa (ili konzervanasa) i njegove sposobnosti da spreči kvarenje kozmetičkog proizvoda tokom predviđenog roka trajanja. Challenge test se radi u razvojnoj fazi formulacije, kako bi se osigurala mikrobiološka stabilnost proizvoda.

Mikrobiološka ispitivanja

Su ključna za bezbednost krajnjih korisnika proizvoda. Mikrobiološke analize pomažu da se rizik od potencijalne štete svede na minimum.

PAO

PAO ( engl.Period after opening ) je oznaka vremenskog perioda nakon prvog otvaranja proizvoda, tokom kojeg se proizvod može koristiti bez štetnih posledica po zdravlje potrošača. PAO je oznaka za kozmetičke proizvode čiji je predviđeni rok trajanja duži od 30 meseci.

Odgovorna osoba

Odgovorna osoba je kompletno odgovorna za bezbednost kozmetičkog proizvoda, poseduje dokumentaciju sa podacima o proizvodu (PIF) koju čuva 10 godina nakon stavljanja poslednje serije proizvoda na tržište, vrši prijavu proizvoda na CPNP portal, odgovorna je za deklarisanje kozmetičkih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, komunicira sa inspektorima...

PRODUCT INFORMATION FILE (PIF)

(eng. Product Information File) predstavlja tehničku dokumentaciju o kozmetičkom proizvodu koji se plasira na tržište. PIF podrazumeva dosije o samom kozmetičkom proizvodu. U okviru PIF -a prikazuju se detaljni podaci i informacije o kozmetičkom proizvodu.

CPNP portal

CPNP (Cosmetics Products Notification Portal) je portal koji sakuplja određene tehničke informacije o proizvođaču i svakom njegovom proizvodu koji se nalazi na tržištu EU.

Uslužna proizvodnja kozmetike

Razvijamo formulacije i proizvodimo kozmetičke proizvode za Vaš lični brend. Proizvodimo kompletnu paletu dermo-kozmetičkih proizvoda: emulzije (voda-ulje i ulje-voda), vodene rastvore: tonike, losione, sredstva za ispiranje usta, dezodoranse, micelarne vode, uljane kompozicije, šampone, gelove za tuširanje, mleka / kreme, pilinge, pene, gelove...

Često postavljana pitanja

PIF (eng. Product Information File) predstavlja tehničku dokumentaciju o kozmetičkom proizvodu koji se plasira na tržište. PIF podrazumeva dokumentaciju koja je neophodna da bi se određeni kozmetički proizvod plasirao na tržište. U okviru PIF -a prikazuju se detaljni podaci i informacije o kozmetičkom proizvodu, koji se dostavljaju isključivo, inspektoru na zahtev.

GMP je engleska skraćenica za „Good Manufacturing Practice“ -“Dobru proizvođačku praksu“. 

GMP (ISO 22716 preporuka) je skup procedura koje obezbeđuju da je kozmetički proizvod proizveden pod najvišim standardima koji omogućavaju kompletnu sledljivost (praćenje proizvoda tokom čitavog procesa proizvodnje). Odnosi se na polazne sirovine, prostorije, personal, opremu, kontrolu i praćenje gotovog proizvoda, okruženje, proizvodne procese, kontrolu kvaliteta, skladištenje, otpad, podugovarače, reklamacije, interne odite, dokumentaciju… 

Cilj GMP-a je da obezbedi da svaki proizveden kozmetički proizvod, koji se stavlja na tržište, bude u skladu sa specifikacijom. 

GMP je „alat“ kojim se dokumentuje i demonstrira Autoritetu da je Odgovorno lice stavilo na tržište seriju kozmetičkog proizvoda koja po svemu odgovara „idealnom“ proizvodu koji je procenitelj bezbednosti (Safety Assessor) procenjivao u PIF-u.

Kako znamo da je naš proizvod kozmetički proizvod? 

Kozmetički proizvod podrazumeva supstancu ili smešu namenjenu stavljanju u kontakt sa različitim spoljnim delovima ljudskog tela (epidermis, kosa, nokti, usne i spoljašnji genitalni organi) ili sa zubima i sluzokožom usne duplje s ciljem da ih isključivo ili uglavnom očiste, parfemiše, ulepša (dekorativna kozmetika), otklanja neprijatne mirise, štite i održavaju u dobrom stanju. 

Tri su osnovna pitanja na koja treba obratiti pažnju prilikom donošenja odluke da li se proizvod može pravno klasifikovati kao kozmetički proizvod: 

1. Svrha: da li je svrha proizvoda u potpunosti ili uglavnom kozmetička, tj. da li je namenjena da čisti, parfemiše, ulepšava, koriguje neprijatne mirise tela, štiti i održava u dobrom stanju (nega). Ako glavna svrha proizvoda nije jedna od ovih funkcija, malo je verovatno da će proizvod biti kozmetički. 

2. Mesto primene: da li je proizvod namenjen za: epidermis, kosu, nokte, usne, usnu duplju, spoljašnje genitalne organe? Ako nije, malo je verovatno da će proizvod biti kozmetički. 

3. Sastav: da li je sastav proizvoda u skladu sa Pravilnikom i propisima o kozmetici.

Procenu bezbednosti kozmetičkih proizvoda izvršiće lice koje poseduje diplomu ili drugi dokaz o formalnim kvalifikacijama dobijenim po završetku univerzitetskog kursa teoretskih i praktičnih studija iz farmacije, toksikologije, medicine ili slična disciplina, ili kurs koji je priznat kao ekvivalentan od strane države članice, procenitelj bezbednosti (Safety Assessor).

Uslužna proizvodnja kozmetike

Dobijte savete od našeg stručnog tima

U okviru porodičnog preduzeća, već preko 25 godina spajamo najsavremenija dostignuća kozmetologije i sa tradicionalnim znanjima o kvalitetu prirodnih sirovina i formulišemo proizvode namenjene optimalnoj nezi, ishrani i zaštiti kože. Od 2016. godine bavimo se procenom bezbednosti i efikasnosti kozmetičkih proizvoda i izradom PIF-a u celosti
Mirjana Pantelić
SAFETY ASSESSOR