Lista 23 kozmetička sastojka koje je EU zabranila od 1. marta 2022

EU je dodala 23 nova kozmetička sastojka u Aneks II nakon objavljivanja 2021/1902. Aneks II je lista zabranjenih sastojaka kozmetike u regionu EU. Ovi sastojci su mutageni, kancerogeni, toksični za reprodukciju i oštri na kožu ili oči. EU želi da zaštiti ljude iz regiona od proizvoda koji mogu izazvati ozbiljne nuspojave po zdravlje i životnu […]