Challenge test

Cosmetics challenge test, takođe poznat kao test efikasnosti konzervansa (PET), je važan deo datoteke sa informacijama o proizvodu.
Prema Uredbi 1223/2009 EU, svaki proizvođač kozmetike mora da obezbedi da proizvod bude mikrobiološki stabilan tokom deklarisanog roka upotrebe.
U osnovi, challenge test proverava kolika je efikasanost konzervansa kozmetičkog proizvoda i da li je sposoban da izdrži razne vrste (izazova) kontaminacije tokom proizvodnje, iz okoline i od direktnog kontakta sa ljudskim telom kome je kozmetički proizvod izložen.
Challenge testom proverava se efikasnost sistema konzerviranja, korišćenjem međunarodnog standarda ISO 11930:2019.

Test se zasniva na praćenju prisustva različitih patogena u kozmetičkom proizvodu.
● Staphilococcus aureus (gram-pozitivna bakterija)
● Pseudomonas aeruginosa (gram-negativna bakterija)
● Candida albicans (gljivica)
● Escherichia coli (gram-negativna bakterija)
● Aspergillus brasiliensis (gljivica) Preostala koncentracija ovih mikroorganizama se zatim određuje nakon 7, 14 i 28 dana. Smatra se da je proizvod prošao test efikasnosti konzervansa ako se koncentracije gljivica ne povećaju tokom perioda testiranja i ako su koncentracije bakterija dovoljno smanjene do 14. dana i ne rastu od tog vremena do kraja testa. 

Cosmetics Challange test

Cosmetics Challange test nije potreban za određene vrste kozmetičkih proizvoda. Mikrobiološki niskorizični proizvodi mogu biti izuzeti od testa efikasnosti konzervansa, jer je, zbog karakteristika proizvoda, verovatnoća mikrobiološke kontaminacije za takve proizvode veoma mala ili čak nikakva. 

Karakteristike proizvoda koje definišu proizvode kao mikrobiološki niskorizične proizvode opisane su u ISO 29621:2017. 

Ove karakteristike su sledeće:
● Aktivnost vode u formulaciji: proizvodi koji ne sadrže vodu
● pH formulacije: visoko kiseli (pH ispod 3) ili visoko alkalni (pH iznad 10) proizvodi
● Sadržaj alkohola: proizvodi sa više od 20% koncentracije alkohola
● Formulacija sa sirovinama koje mogu da stvore neprijateljsko okruženje: kao što su jaki oksidanti, polarni organski rastvarači, oksidacione boje, aluminijum hlorohidrat i srodne soli ili potisni gasovi.
● Uslovi proizvodnje: ako su kontejneri punjeni na temperaturi većoj od 65 stepeni Celzijusa
● Tipovi pakovanja: proizvod upakovan u kontejnere pod pritiskom, pumpe za doziranje ili jedinice za jednu dozu
● Kombinacija gore navedenih faktora

Kontaktirajte nas da biste saznali da li je za vaše kozmetičke proizvode potreban challange test.