Odgovorna osoba

Na tržište se mogu stavljati samo kozmetički proizvodi za koje je imenovano pravno ili fizičko lice, kao odgovorno lice (osoba).
Odgovorna osoba obezbeđuje da je svaki kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom.

Uloga odgovorne osobe je:

● odgovara za usaglašenost proizvoda sa zahtevima propisa (bezbednost, primenu GMP-a, PIF, uzorkovanje, CPNP prijavu proizvoda, podaci o eventualnom prisustvu CMR supstanci, nanomaterijala, tragova zabranjenih supstanci, testiranje na životinjama, obeležavanje, kozmetičke tvrdnje, obaveštavanje o ozbiljnim neželjenim efektima..)

● odgovara i za stručnost procenjivača bezbednosti

Zadaci odgovorne osobe su :

● IZRAĐUJE, AŽURIRA I ČUVA DOKUMENTACIJU O PROIZVODU (P.I.F.)

● OSIGURAVA DOSTUPNOST TRAŽENIIH INFORMACIJA O PROIZVODU NADLEŽNIM TELIMA

Odgovorno lice i procenitelj bezbednosti treba da blisko sarađuju kako bi se osiguralo da je bezbednost proizvoda pravilno procenjena, dokumentovana i ažurirana. Odgovorno lice treba da prikupi sve potrebne informacije, kako se zahteva Uredbom, ili informacije prikuplja sam procenitelj bezbednosti, na zahtev odgovorne osobe.