Sertifikat za 2021 godinu

Sertifikat o proceni bezbednosti i efikasnosti kozmetičkih proizvoda stečen na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Vrije u Briselu