Efikasnost kozmetičkog proizvoda

Procena efikasnosti kozmetičkog proizvoda je veoma važan i zahtevan deo posla. Na osnovu procenjene efikasnosti kozmetičkog proizvoda definišu se
tvrdnje. Efikasnost kozmetičkog proizvoda se može procenjivati senzorijalnim testovima (in use) i instrumentalnim metodama. Za obe metode potrebno je, najpre, definisati Protokol. Ciljevi Protokola su da se obučenom evaluatoru omogući evaluacija kozmetičkog proizvoda pod istim uslovima, istim tehnikama, na isti način, kako bi dobijeni rezultati bili pouzdani, tačni i ponovljivi i lako uporedivi. Senzorijalna analiza može biti vrlo pouzdan i reproductivan alat za određivanje senzorijalnih karakteristika kozmetičkog proizvoda.

Kao parametri ocene efikasnosti kozmetičkog proizvoda instrumentalnim metodama, najčešće, se određuju: pH vrednost kože, transepidermalni gubitak
vlage, sadržaj vlage u koži, sadržaj sebuma na površini kože… U tu svrhu koristimo Courage Khazaka Electronic uređaj.