TVRDNJE I PREDOSTROŽNOSTI kozmetičkog proizvoda

Tvrdnje (u obliku teksta, imena, žigova, slika, simbola ili drugih oznaka) kojima se eksplicitno ili implicitno navode obeležja ili funkcije kozmetičkog proizvoda, moraju biti u skladu sa pravilnikom i mogu se upotrebljavati prilikom označavanja, stavljanja u promet i reklamiranja kozmetičkog proizvoda, nezavisno od medija ili vrste upotrebljenog marketinškog alata, naznačenih funkcija proizvoda i ciljne grupe. 

Odgovorna osoba je ta koja je zadužena da osigura da način iznošenja tvrdnji bude u skladu sa Aneksom/Prilogom Uredbe 655/2013. 

Aneks daje šest zajedničkih kriterijuma za opravdanost tvrdnji koje se koriste u vezi sa KP (1, 11-14):
1. Usaglašenost sa zakonodavstvom
2. Istinitost
3. Dokazni materijal
4. Poštenje
5. Pravednost
6. Donošenje odluka na osnovu informacija.

Tvrdnje o kozmetičkim proizvodima mogu se potkrepiti različitim vrstama dokaznog materijala prema Aneksu II Uredbe 655/2013 (11-14):

● eksperimentalne studije;
● testovi opažanja (percepcije) krajnjeg korisnika;
● objavljeni (literaturni) podaci.

Proizvođači moraju odlučiti koju metodu će koristiti za potkrepljivanje svojih tvrdnji i voditi računa da je odabrana metoda dovoljna i adekvatna. Studije bi trebalo da budu relevantne, pouzdane i ponovljive. Tvrdnje o proizvodima kod kojih izostanak aktivnosti može imati za posledicu problem sa bezbednošću proizvoda zahtevaju visok nivo potkrepljivanja i najčešće je za potvrdu tvrdnji potrebna kombinacija različitih metoda.

Odgovorno lice u skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na odgovorno lice za kozmetički proizvod obezbeđuje da je tekst tvrdnje u vezi sa kozmetičkim proizvodom usklađen sa zajedničkim kriterijumima za tvrdnje navedenim u Prilogu 10 koji je sastavni deo pravilnika o kozmetičkim proizvodima.

Odgovorno lice obezbeđuje da je tekst tvrdnje u vezi sa kozmetičkim proizvodom usklađen i sa dokumentacijom koja dokazuje tvrdnju o postojanju efekta koji ima kozmetički proizvod, a koja je sastavni deo dosijea sa informacijama o proizvodu (PIF). (Član17)

Za tvrdnju (izjavu) i predostrožnost u pogledu karakteristika kozmetičkog proizvoda slobodno nam se obratite, pružićemo vam sve neophodne informacije.