PIF za kozmetiku

PIF za kozmetiku - Naše usluge

Izrada pif-a i Procena bezbednosti (CPSR)

PIF za kozmetiku i procena bezbednosti je glavni deo obavezne dokumentacije za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište. Naš tim stručnjaka obavlja, za Vas, procenu bezbednosti, kao i celokupnu izradu PIF-a (Product Information File). U skladu sa evropskim propisima, kozmetički proizvod treba da zadovolji visoke standarde u pogledu kvaliteta, efikasnosti, ali najbitnije, u pogledu bezbednosti za ljudsku upotrebu, kada se koriste pod normalnim, razumno predvidivim okolnostima. Potrebno je naročito obratiti pažnju na: prezentaciju kozmetičkog proizvoda uključujući usklađenost sa Direktivom 87/357EEC, deklaraciju, uputstvo za upotrebu i uklanjanje i druge značajne informacije koje Odgovorno lice smatra važnim.

PIF za kozmetiku

Procena efikasnosti

Efikasnost je, kao i bezbednost kozmetičkih proizvoda, prioritetan zahtev za proizvođača. Proizvođač treba da dokaže efikasnost proizvoda pre nego što ih pusti na tržište. Nudimo Vam konsultantske usluge vezano za procenu efikasnosti kozmetičkih proizvoda i pomoć za definisanje tvrdnji u skladu sa propisima.

Stabilnost proizvoda

Stabilnost kozmetičkog proizvoda znači da proizvod u deklarisanom roku trajanja zadržava fizičke, hemijske i mikrobiološke karakteristike u skladu sa specifikacijom. Naš tim Vam može pomoći u fazi kontrole stabilnosti proizvoda.

PIF za kozmetiku
PIF za kozmetiku

Klasifikacija kozmetičkog proizvoda

Kozmetički proizvod treba da je usklađen sa zahtevom Uredbe 1223/2009 EU. Možemo Vam pomoći kod procene, da li je proizvod koji planirate da stavite na tržište kozmetički proizvod ili pripada nekoj drugoj oblasti.

Tvrdnje i predostrožnost

Tvrdnje i mere predostrožnosti, za kozmetičke proizvode, su bitni elementi obeležavanja i sastavni su deo deklaracije. Moraju biti usklađene sa propisima. Tvrdnje moraju biti u skladu sa definicijom kozmetičkih proizvoda u EU. Mere predostrožnosti ukazuju na bezbednu primenu kozmetičkog proizvoda.

Prijava na CPNP portal

Prijava na CPNP portal je u skladu sa regulativom Evropske Unije, obavezan korak za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište. Prijava se obavlja elektronskim putem od strane Odgovorne osobe, s ciljem nadzora tržišta i zaštite potrošača.